loader
 • Abbaa Bokkuu

  @Moti   2 years ago
  Sewasewer
 • loader Loading content ...
 • @Moti   2 years ago
  Sewasewer
  Jaarmiyaa Mootummaa ol’aanaa fi Araaraati. Geggeesitoota Gadaa biratti abbaan Bokkuu kabaja fi ulfina guddaa qaba. Abbaan Bokkuu kan Gadaa dursu dha. Ol’aantummaa (aangoo) dhalootan maati angafaa ta’e (fakk. kan Tuulamaa Daacci keessa gosa Galaan jechaadha) keessa argamudha. Tuulammni Bokkuu shan qaba, shananuu harka warra hangafaati argama.

  Walumaagalatti Abbaan Bokkuu Hojjaa kanaa gadii qaba

  • Waliti bu’iinsi uummata gidduutti yoo ka’e tasgabbeesuu, araarsuu.
  • Humni diinaa dhufee biyya baleessuf yoo ka’ee Abbaa Gadaa wajjin duula Labsuu (akka uummatni ka’u gochuu).
  • Bokkuun amantaan walqabatee qaama siyaasaa Gadaa kan dursuudha. Kanaafuu yeroo walgayiin Chaffee (Gumii) godhamu eebiisee saaqa.
  • Yeroo Baalii fudhachuuf Gadaan Raabaa Doorii deemu ni hooggana.
  Wabii: Saba Oromoo fi Sirna Gadaa
 • loader Loading content ...

Load more...