loader
 • የወዳጆች ጭውውት

  Sewasewer
 • loader Loading content ...
 • Sewasewer
  በሁለተኛው ያለም ጦርነት ወቅት ሙሶሎኒ ስንቅና ትጥቅ ያጥረውና የሚከተለውን ቴሌግራም ለወዳጁ ሂትለር ይልካል። 

  “ስንቅ ስላለቀብኝ አደራህን ፈጥነህ ላክልኝ ። ወዳጅህ ሙሶሎኒ።"
  “ምንም የምልክልህ ስንቅ ስለሌለኝ ቀበቶህን ጠበቅ ብታደርግ ይሻላል። ወዶጅህ ሂትልር "
  “በጀ ፤ ቀበቶ ላክልኝ። ወዳጅህ ሙሶሎኒ።”

  ምንጭ፤
  ቀልዶች፣ በአረፋይኔ ሃጎስ እና ኤፍሬም እንዳለ።
 • loader Loading content ...