loader
 • ከገብረክርስቶስ ደስታ ግጥሞች:-

  @ቆብአስጥዬ   3 months ago
  Sewasewer
 • loader Loading content ...
 • @ቆብአስጥዬ   3 months ago
  Sewasewer

  መስሎአቸው ውጭ አገር - ነፍስ የሚዘራበት

   ሰው ሞቶ በስብሶ - አድጎ ሚያብብበት

  መስሎአቸው አውሮፓ - የነፃነት አገር

  የሚችል መስሎአቸው - ሰው ሁሉን መናገር

  መስሎአቸው አውሮፓ - ያኛው ሌላ ገነት

  አዳም ከሄዋን ጋር - የሚጫወትበት

  እንየው አሉና - የአገር ልጆች ሄዱ - ሄዱ እየበረሩ

  የአገር ልጆች ጓጉ - ባህር ተሻገሩ

 • loader Loading content ...